• Turistler için geçerli bir sürücü belgesi ve uluslararası sürücü belgesi

 • Sigorta kanıtı

 • Pasaport veya kimlik kartı:

 • Geçerli bir kredi kartı

 • Adres Kanıtı

 • Yola çıkmadan önce yerel trafik yasalarını ve düzenlemelerini öğrenin.

 • Fas'ta araba kullanmak, özellikle Kazablanka ve Marakeş gibi yoğun şehirlerde zor olabilir. Agresif sürüşe hazır olun ve her zaman tetikte olduğunuzdan ve defansif bir şekilde sürdüğünüzden emin olun.

 • Fas'ta yollar iyi aydınlatılmayabilir ve yayalar, hayvanlar veya işaretlenmemiş inşaat alanları gibi beklenmedik tehlikeler olabilir. Özellikle kırsal alanlarda gece araç kullanmaktan kaçınmak en iyisidir.

 • Özellikle kırsal alanlarda araç kullanıyorsanız, mümkün olduğunca çok kullanılan ana yollara bağlı kalın. Bazı küçük yolların bakımı yetersiz olabilir veya gezinmesi zor olabilir.

 • Özellikle dar veya virajlı yollarda sürerken, aracınızla diğer araçlar arasında güvenli bir mesafe bırakın.

 • Özellikle çiftlik hayvanlarının yollarda serbestçe dolaşabildiği kırsal alanlarda yayalar ve hayvanlar için tetikte olun.

 • Fas'ta yolunuzu bulmak için GPS veya bir harita kullanın. GPS veya haritanızın güncel ve doğru olduğundan emin olun.

 • Ehliyetiniz, IDP ve kiralık araç belgeleri gibi önemli belgeleri her zaman yanınızda taşıyın.

 • Farklı araç kiralama seçeneklerini karşılaştırın

 • Gerekli belgeleri sağlayın

 • Araç kiralama sözleşmesini kontrol edin

 • Kiralık aracı mevcut çizikler veya ezikler için iyice inceleyin

 • Kazablanka'nın trafik kurallarına ve düzenlemelerine uyun

Araba Kiralama Kazablanka

gösterme 1 - 20 nın-nin 28 arabalar
gösterme 1 - 20 nın-nin 28 arabalar

Casablanca is a bustling and vibrant port city located in western Morocco and an economic and business hub of the country. Its strategic location on the Atlantic Ocean has made it an important commercial center for centuries, and today it is a modern and cosmopolitan city with a rich history and cultural heritage.

Why Car Rental in Casablanca?

Car Rental Casablanca can be important for travelers who want to explore the country independently and at their own pace. Here are some of the key benefits and importance of renting a car in Casablanca:

 1. Freedom and Flexibility: Car rental in Casablanca, provides the freedom and flexibility to travel at your own pace, and to go wherever you want. You can stop in any location that catches your interest, take detours, or stay longer in places you enjoy.

 2. Cost-Effective: Rental cars in Casablanca can be more cost-effective than taking taxis or hiring private drivers, particularly for groups of travelers. You can also save money on public transportation costs and avoid the hassle of negotiating prices with taxi drivers.

 3. Access to Remote Areas: With a car hire in Casablanca, you can access remote areas and destinations that may not be served by public transportation. This is particularly useful for travelers who want to explore the Atlas Mountains, the Sahara Desert, or smaller towns and villages.

 4. Safety: Renting a car can provide a safer option for travelers, particularly for families or solo travelers. With your own vehicle, you can avoid crowded public transportation systems.

Overall, renting a car in Casablanca can provide travelers with greater independence, flexibility, and cost savings, as well as access to more remote and off-the-beaten-path destinations. 

Car Hire in Casablanca

Experience the ultimate convenience of car rentals in Casablanca with a wide range of vehicles to suit your needs. Explore the bustling streets, visit iconic landmarks like the Hassan II Mosque, and embark on scenic drives to nearby destinations such as Rabat or Marrakech. 

Enjoy competitive prices, flexible rental durations, and a seamless booking process that makes renting a car in Casablanca quick and hassle-free. With reliable customer support and well-maintained vehicles, your journey in Casablanca is bound to be unforgettable with OneClickDrive. 

Why Choose OneClickDrive to Rent a Car in Casablanca?

Here are some of the potential benefits of using OneClickDrive to rent a car for your Casablanca trip:

 1. Wide Range of Vehicles: OneClickDrive offers a wide range of vehicles to choose from, including sedans, SUVs, luxury cars, and even buses. This means you can find a vehicle that suits your needs and budget, whether you're traveling alone or with a large group.

 2. Competitive Prices: Our marketplace lists competitive prices and deals from a network of car rental companies in Morocco. You can compare prices and features across different suppliers and choose the one that offers the best value for your money.

 3. Transparent Pricing: We have transparent pricing and do not charge any hidden fees or commissions. This means you can book a cheap car rental in Casablanca with confidence directly from the supplier.

 4. Customer Support: Provides customer support throughout the booking process and during your rental period. You can contact their customer service team if you have any questions or concerns.

 5. Convenient Booking: We have a simple and convenient booking process that can be completed online. You can browse available vehicles, compare prices, and book your rental car in just a few clicks.

Sıkça Sorulan Sorular

The cost of renting a car in Casablanca can vary depending on several factors, including the rental duration, vehicle type, rental company, and any additional services or insurance coverage selected. On average, you can expect daily rental rates to range from around Euro 300 to Euro 700 or more, depending on the car category and rental provider. It's recommended to compare prices from different rental companies and consider factors such as mileage, fuel policy, and insurance coverage to get a better understanding of the overall cost.

The most recommended car for driving in Casablanca depends on your specific needs and preferences. However, considering the city's traffic conditions and the availability of parking spaces, compact or mid-size cars are generally popular choices. These vehicles offer good maneuverability in congested city streets and are easier to park in tight spots. Ultimately, it's important to choose a car that suits your comfort, space requirements, and budget.

The speed limits in Casablanca, like in the rest of Morocco, can vary depending on the type of road. Here are the general speed limits to keep in mind: Urban Areas: The speed limit within urban areas is typically 50 kilometers per hour (31 miles per hour). Be cautious and watch for signs indicating any lower speed limits in certain areas. Rural Roads: On rural roads, the speed limit is usually 100 kilometers per hour (62 miles per hour), unless otherwise posted. Pay attention to signs as speed limits may vary in specific sections. Highways: On highways or expressways, the speed limit is generally 120 kilometers per hour (75 miles per hour), unless indicated otherwise.

The cost of renting a car on a long-term basis for a month in Casablanca can vary depending on several factors, such as the type of vehicle, rental company, rental duration, and any additional services or insurance coverage selected. Typically, long-term rentals offer more competitive rates compared to daily rentals. On average, you can expect the monthly rental cost to range from around Euro 6,000 to Euro 15,000 or more, depending on these factors. It's recommended to compare prices from different rental companies and inquire about any special long-term rental packages or discounts they may offer.

The cheapest car rental company in Casablanca can vary depending on the specific dates, duration, and type of vehicle you are looking for. Rental prices can fluctuate based on availability, demand, and seasonal factors. It's advisable to compare prices from multiple rental companies to find the best deal on our marketplace.

Kazablanka'da araba kiralamak için asgari yaş şartı genellikle 21'dir, ancak bazı kiralama şirketleri sürücülerin en az 23 veya 25 yaşında olmasını şart koşabilir. 25 yaşın altındaki sürücüler de ek ücretlere veya kısıtlamalara tabi olabilir.

Yabancı bir sürücüyseniz, Fas'ta yasal olarak araç kullanabilmeniz için Uluslararası Sürüş İzni (IDP) almanız gerekecektir. IDP, ehliyetinizi birden çok dile çeviren ve Fas'ta tanınan resmi bir belgedir.

Kazablanka'da araç kiralarken, üçüncü şahısların zarar görmesini veya yaralanmasını kapsayan temel üçüncü şahıs mali mesuliyet sigortasına sahip olmak zorunludur.

Yakıt politikası, kiralama şirketine bağlı olarak değişebilir, ancak çoğu şirket, kiralayanların aracı teslim aldığı andaki yakıt seviyesiyle iade etmesini ister. Rezervasyonunuzu yaparken yakıt politikasını sorduğunuzdan emin olun.

Evet, Kazablanka'da araba kiralayabilir ve Fas içindeki diğer şehirlere gidebilirsiniz. Ancak bazı kiralama şirketleri, şehir dışı seyahat için kiracılardan ek ücret talep edebilir veya belirli bölgelere seyahati sınırlayabilir.

Note:: Fiyatlar dahil yukarıdaki listeler ilgili araç kiralama şirketi tarafından güncellenmektedir. Aracın belirtilen fiyattan (KDV hariç) temin edilememesi durumunda lütfen bizi bilgilendirin ve size en iyi alternatifle geri döneceğiz. Mutlu kiralama!